*ترك محل هنگام بروز خشم.


*هنگام خشم سریع وضو بگیرید .

* فرستادن صلوات برمحمد وآل محمد.

*به یاد آوردن این جمله عمیق پیامبر که فرمودند : هنگامیکه عصبانی شدی سکوت کن.

*خواندن مرتب آیه اخر سوره نحل "ان الله مع الذین اتقو والذین هم محسنون".

*خواندن مرتب آیه صدوسی وسه سوره آل عمران "وسارعوا الی مغفره من ربکم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین".

*اگر ایستاده, بنشیند وبا سکوتش به همه آرامش دهدو در دل سوره والعصر را زمزمه کند.

*و در هنگام خشم نصیحت نکند.

چهارشنبه بیست و دوم 3 1392
X